เพื่อรองรับการเข้าใช้งานแบบ Single Sign-On กระทรวงพาณิชย์จึงได้นำ Moc Account สำหรับยืนยันตัวบุคคลเพื่อเข้าใช้งานระบบรายงานจังหวัด(opsWarehouses) คู่มือการรับสมัคร
     ระบบฯ จะยกเลิกการเข้าใช้งานแบบเดิม โดยจะใช้ Moc Account เต็มรูปแบบ แต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ท่านสามารถแจ้งขอใช้สิทธิการเข้าใช้งานได้โดยการ Download แบบฟอร์มขอใช้งานระบบฯ และส่งคำร้องไปยัง admin@moc.go.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 7291,6394,7289
       กรณีที่สมัครบัญชี MOC Account แล้วระบบแจ้งว่ามีอยู่แล้ว เนื่องจากท่านได้แจ้งความประสงค์ใช้ระบบรายงานจังหวัดไว้แล้ว               คลิกที่นี้  เพื่อยืนยันการใช้ระบบ และระบบจึงส่ง password ให้ท่านทาง e-mail ต่อไป